Jabuka – simbol zdravlja, mladosti i lijepote

savjeti – piše mr. sc. Vlasta Radoičić

BIO SMJENICE – EKOLOŠKO VOĆARSTVO II

Neadekvatni ekološki uvjeti (položaj, tlo, klima,…) ili trenutno aktualne izrazite klimatske promjene najčešći su razlog što jabuka koju je znao zasaditi još nono više ne rodi. Greške su i u lošem odabiru podloga. U ekološkom su voćarstvu prihvatljive bujne podloge koje daju visoko stablo i «divlje podloge» (generativne podloge). Read more

Više informacija
Top