Skupština udruge BIO ISTRE održana 12.02.2021

12.02.2021 održana je 23. sjednica skupštine udruge BIO ISTRA putem Zoom-a, koja je započela u 18.00 h pozdravnim govorom Predsjednice Skupštine udruge mr. sc. Vlaste Radoičić, te čitanjem podrški lokalne uprave i samouprave, znanstvenih i kulturnih suradničkih organizacija.

Sjednici je pristupilo 25 osoba, te je temeljem verifikacijske komisije – predsjednica Dajana Bošnjak ustanovljen kvorum. Usvojeno je također Radno predsjedništvo u sastavu Maja Vižintin – predsjednica, Dajana Bošnjak (ujedno i zapisničar) i Vlasta Radoičić, te Nenad Petrović i Mirela Marković kao ovjerovitelji zapisnika. Sve odluke su donešene jednoglasno od strane članova udruge. Odluke koje su donešene:

 • Usvojeno je izvješće o radu udruge za 2020. godinu
 • Usvojeno je financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora
 • Usvojen je plan rada Stručnog vijeća za 2021. godinu
 • Usvojen je plan rada udruge za 2021. godinu
 • Usvojena je odluka da je visina članirane za 2021. godinu 200,00 kn
 • Donešena je odluka o izboru novih članova udruge
 • Donešena je odluka o povjerenju i nastavku rada svim članovima upravnih tijela udruge zbog postignutih dobrih rezultata i urednog financijskog poslovanja
 • Donešena je odluka o konstituiranju stegovne komisije
 • Donešena je odluka o imenovanju Lucije Srkoč i Ivana Kukrina doživotnim počasnim članovima udruge, zbog iznimnih zasluga u radu
 • Donešena je odluka o osnivanju gospodarskog subjekta BIO ISTRA, a za predsjednika radne skupine izabran je Dean Mišić
 • Donešena je odluka o osnivanju ogranka BIO ISTRA Rovinj
 • Donešena je odluka o iniciranju osnivanja ogranaka BIO ISTRA Oprtalj i BIO ISTRA Vižinada

U nastavku skupštine govorilo se i o učešću na otvorenim forumima te se ukazalo na aktivno sudjelovanju u prijedlozima donošenja zakonske legislative unutar sustava ekološke održive proizvodnje. Uz zahvalu svim sudionicima na konstruktivnom doprinosu sjednica je završila u 19.00 h. Više o samoj sjednici na www.bioistra.hr

HVALA SVIMA!
Predsjednica Skupštine
mr. sc. Vlasta Radoičić

Odgovori

Top